Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Mi-Clos Studio [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από Μαΐου 2011 [>9 έτη]
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Twitter
Official Facebook page

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
5 33%
4 27%
3 20%
3 20%
Sign In