Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία33

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα MicroProse Software [κοινή] MicroProse Software, Inc. [εταιρική]
Labels MicroStyle MicroPlay
Κατάσταση Νεκρή
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία] Ηνωμένο Βασίλειο
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 82%

Average games rating over time
All-time 82%
3 most recent games 69%
10 most recent games 81%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
30 43%
7 10%
5 7%
5 7%
4 6%
3 4%
3 4%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In