Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία14

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Modus Games [κοινή] Modus Games, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Official Facebook page
Official Twitter
Επίσημη

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
Over last year (2 games) 76%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
14 23%
13 21%
12 20%
12 20%
3 5%
2 3%
2 3%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In