Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Motion Twin [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Twitter

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 13%
2 13%
2 13%
2 13%
2 13%
2 13%
2 13%
1 7%
Sign In