Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία83

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Nacon [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Bigben Interactive S.A. [εταιρική, ισχύει μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2020] Bigben Interactive [κοινή, ισχύει μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2020]
Κατάσταση Ενεργή από 17 Φεβρουαρίου 1981 [>39 έτη]
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη
Επίσημη
όλες οι ιστοσελίδες (5) ▾

Company rating 60%

Average games rating over time
All-time 60%
3 most recent games 54%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
53 23%
42 18%
41 18%
20 9%
13 6%
12 5%
9 4%
8 4%
8 4%
7 3%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
1 <1%
1 <1%
Sign In