Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία NanaOn-Sha [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 18%
2 18%
2 18%
1 9%
1 9%
1 9%
1 9%
1 9%
Sign In