Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Neon Software [κοινή] Neon Software GmbH [εταιρική]
Founded 1993
Κατάσταση Νεκρή από 2005 [12 έτη]
Xώρα λειτουργίας Γερμανία [κεντρικά γραφεία]

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
Sign In