Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Nibris sp.z.o.o. [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Πολωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In