Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Nintendo Italia [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιταλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In