Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Nomada Studio [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ισπανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Official Twitter
Επίσημη

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
Over last year (1 game) 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 29%
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
Sign In