Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Nomada Studio [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ισπανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Official Twitter
Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 25%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
Sign In