Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Nyu Media [κοινή] Nyu Media Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από Οκτωβρίου 2011 [>9 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
11 92%
1 8%
Sign In