Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα One Man Left Studios [κοινή] One Man Left Studios, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2009 [>10 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
4 50%
2 25%
1 13%
1 13%
Sign In