Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία One-O-One Games [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από 2017 [>2 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιταλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Sign In