Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία253

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Paradox Interactive [κοινή] Paradox Interactive AB [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Target Games Interactive AB [κοινή, ισχύει μέχρι Νοεμβρίου 1999]
Κατάσταση Ενεργή από 1995 [>24 έτη]
Xώρα λειτουργίας Σουηδία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 62%
10 most recent games 71%
Over last year (1 game) 65%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
243 54%
131 29%
21 5%
19 4%
11 2%
9 2%
4 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In