Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Paragon 5 [κοινή] Paragon 5, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 83%

Average games rating over time
All-time 83%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In