Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Pillow Castle Games [κοινή] Pillow Castle Games, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 11 Ιανουαρίου 2014 [>6 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
Over last year (1 game) 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 25%
1 25%
1 25%
1 25%
Sign In