Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Pinnacle Software [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 100%
Sign In