Αυτή η εταιρεία ΔΕΝ ασχολείται με τα παιχνίδια. HQ

Quantum Computer Services, Inc.

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Quantum Link [κοινή] Quantum Computer Services, Inc. [εταιρική] Q-Link [κοινή]
Founded 1 νοεμβρίου 1985
Κατάσταση Νεκρή από 31 Οκτωβρίου 1994 [>8 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 50%
1 50%
Sign In