Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Quotix Software [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Σερβία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In