Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Red Eye Studio [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Sign In