Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Rockstar London [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 19%
2 13%
2 13%
2 13%
1 6%
1 6%
1 6%
1 6%
1 6%
1 6%
1 6%
Sign In