Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία14

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Rockstar New England [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Mad Doc Software [κοινή, ισχύει μέχρι 4 Απριλίου 2008] Mad Doc Software, LLC [εταιρική, ισχύει μέχρι 4 Απριλίου 2008]
Κατάσταση Ενεργή από Νοεμβρίου 1999 [>20 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
13 38%
6 18%
5 15%
2 6%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In