Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία14

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Rockstar Toronto [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Rockstar Canada [κοινή, ισχύει μέχρι 2002] Alternative Reality Technologies [κοινή, ισχύει μέχρι 1999] Alternative Reality Technologies, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 1999]
Κατάσταση Ενεργή από 1994 [>25 έτη]
Xώρα λειτουργίας Καναδάς [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 80%
10 most recent games 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
11 31%
4 11%
3 8%
3 8%
2 6%
2 6%
2 6%
2 6%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In