Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Rostok-Games [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ουκρανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In