Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Ruffian Games [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Sign In