Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία16

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Ryū ga Gotoku Studio [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Sega CS1 [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Αυγούστου 2011]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
12 41%
9 31%
4 14%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In