Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία24

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Saber Interactive [κοινή] Saber Interactive, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2001 [>18 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ρωσία [κεντρικά γραφεία] Ηνωμένες Πολιτείες Ισπανία
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 63%

Average games rating over time
All-time 63%
3 most recent games 65%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
17 31%
11 20%
9 16%
9 16%
4 7%
3 5%
1 2%
1 2%
Sign In