Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία70

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Sega Europe [κοινή] Sega Europe Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία] Αυστραλία Γερμανία
όλες οι χώρες (7) ▾
Βέλγιο Γαλλία Ιταλία Ολλανδία
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη
Επίσημη
όλες οι ιστοσελίδες (5) ▾

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 74%
10 most recent games 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
21 17%
14 11%
12 10%
9 7%
6 5%
6 5%
5 4%
5 4%
5 4%
5 4%
5 4%
4 3%
4 3%
4 3%
4 3%
3 2%
3 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In