Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία97

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Sega of America [κοινή] Sega of America, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 72%
10 most recent games 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
24 14%
14 8%
13 8%
12 7%
11 7%
10 6%
9 5%
8 5%
8 5%
7 4%
6 4%
6 4%
6 4%
5 3%
5 3%
5 3%
5 3%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Sign In