Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία73

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Sega of America [κοινή] Sega of America, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%
3 most recent games 76%
10 most recent games 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
14 11%
13 10%
12 10%
9 7%
7 6%
7 6%
6 5%
6 5%
6 5%
6 5%
5 4%
4 3%
4 3%
4 3%
4 3%
4 3%
4 3%
3 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In