Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Shade [κοινή] Shade, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 8 Φεβρουαρίου 1995 [>25 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
4 44%
2 22%
2 22%
1 11%
Sign In