Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία SIE London Studio [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα SCE London Studio [κοινή, ισχύει μέχρι 1 Απριλίου 2016]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
8 67%
2 17%
1 8%
1 8%
Sign In