Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Skalden Studio AS [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Νορβηγία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In