Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία11

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Slightly Mad Studios [κοινή] Slightly Mad Studios Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2009 [>9 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
11 33%
7 21%
7 21%
3 9%
3 9%
1 3%
1 3%
Sign In