Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία50

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Spike Chunsoft [κοινή] Spike Chunsoft Co., Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 1 Απριλίου 2012 [>7 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 76%
10 most recent games 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
25 25%
21 21%
16 16%
9 9%
7 7%
4 4%
4 4%
3 3%
3 3%
3 3%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In