Αυτή η εταιρεία ΔΕΝ ασχολείται με τα παιχνίδια. HQ

studio bokan, Inc.

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα studio bokan [κοινή] studio bokan, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 63%

Average games rating over time
All-time 63%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
Sign In