Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία23

φιλτραρισμένο
όλα τα παιχνίδια

Filter company's games

Platforms unrelated to this company ▾

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Sumo Digital [κοινή] Sumo Digital Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2003 [>15 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
10 17%
9 15%
8 13%
6 10%
6 10%
3 5%
3 5%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In