Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Take-Two Interactive [κοινή] Take-Two Interactive GmbH [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Γερμανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 80%

Average games rating over time
All-time 80%
3 most recent games 80%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
5 71%
2 29%
Sign In