Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία74

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Creative Assembly [κοινή] The Creative Assembly Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 18 Αυγούστου 1987 [>32 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία] Αυστραλία
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 75%
10 most recent games 73%
Over last year (1 game) 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
72 47%
38 25%
8 5%
7 5%
7 5%
6 4%
5 3%
4 3%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In