Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα The Easy Company [κοινή] The Easy Company, s.r.o. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Τσεχία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In