Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία173

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα THQ [κοινή] THQ, Inc. [εταιρική]
Labels Play THQ Slingdot THQ Wireless
Founded Απρίλιος 1990
Κατάσταση Νεκρή από 17 Ιουλίου 2013 [>23 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία] Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο
όλες οι χώρες (6) ▾
Benelux Ισπανία Γαλλία
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 72%
10 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
73 18%
62 16%
51 13%
48 12%
45 11%
28 7%
17 4%
17 4%
6 2%
6 2%
6 2%
5 1%
4 1%
4 1%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In