Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Tindalos Interactive [κοινή] Tindalos Interactive S.A.R.L. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2010 [>9 έτη]
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 65%

Average games rating over time
All-time 65%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
6 100%
Sign In