Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Tiscali [κοινή] Tiscali S.p.A. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιταλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In