Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα U-Play Studios [κοινή] U-Play Studios S.L. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 10 Φεβρουαρίου 2007 [>11 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ισπανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη
Official Twitter
Official Facebook page

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
4 57%
1 14%
1 14%
1 14%
Sign In