Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Ubisoft France [κοινή] Ubisoft France S.A.S. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In