Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία27

φιλτραρισμένο
όλα τα παιχνίδια

Filter company's games

Platforms unrelated to this company ▾

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Ubisoft Quebec [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από Ιουνίου 2005 [>14 έτη]
Xώρα λειτουργίας Καναδάς [κεντρικά γραφεία]

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 65%
10 most recent games 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
17 22%
14 18%
14 18%
7 9%
6 8%
4 5%
3 4%
2 3%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In