Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Virtucraft Studios [κοινή] Virtucraft Studios Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Virtucraft Ltd [κοινή, ισχύει μέχρι 2001]
Κατάσταση Νεκρή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 85%

Average games rating over time
All-time 85%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 67%
1 33%
Sign In