Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα VIS entertainment [κοινή] VIS entertainment Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα VIS entertainment plc [κοινή, ισχύει μέχρι 2004] VIS Interactive Plc [κοινή, ισχύει μέχρι 2000]
Κατάσταση Νεκρή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 29%
2 29%
2 29%
1 14%
Sign In