Αυτή η εταιρεία ΔΕΝ ασχολείται με τα παιχνίδια. HQ

Vivendi S.A.

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Vivendi [κοινή] Vivendi S.A. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Vivendi [κοινή, ισχύει μέχρι Δεκεμβρίου 2000] Compagnie Générale des Eaux [κοινή, ισχύει μέχρι 1998]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]

Sign In