Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία19

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Wired Productions [κοινή] Wired Productions Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2008 [>11 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 66%

Average games rating over time
All-time 66%
3 most recent games 66%
Over last year (1 game) 63%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
12 23%
12 23%
10 19%
9 17%
3 6%
3 6%
2 4%
1 2%
1 2%
Sign In