Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Xendex Holding [κοινή] Xendex Holding GmbH [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Γερμανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 25%
1 25%
1 25%
1 25%
Sign In